Nowy sposób na krnąbrnych kierowców

Coraz większa ilość nietrzeźwych kierowców i niepokojące statystyki dotyczące wypadków drogowych, w których ginie wiele osób to tylko jedne z nielicznych czynników, jakie wpływają na zaostrzanie przepisów ruchu drogowego w Polsce. Ustawodawca co jakiś czas przygotowuje nowe zapisy prawne, podwyższając kary, tak aby zniechęcić polskich kierowców do łamania obowiązujących przepisów prawnych.

Nowe przestępstwo w kodeksie karnym

Przykładem takiego stanu rzeczy jest chociażby wprowadzenie do kodeksu karnego dodatkowego przestępstwa, które określone zostało w art. 178b kk. Artykuł ten przewiduje karę dla poruszającego się pojazdem lub statkiem wodnym czy powietrznym, który nie zatrzymuje się do kontroli pomimo jasno wydanych sygnałów przez organ uprawniony do takiej kontroli. Za popełnienie tego przestępstwa kodeks przewiduję karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Warto dodać, że już po kilku godzinach od wejścia w życie tej nowelizacji policjanci dokonali zatrzymania kilku kierowców, którzy popełnili przestępstwo z art. 178b.

Zmiany były konieczne

Konieczność penalizacji tego zachowania była spowodowana bezkarnością uczestników ruchu, którzy w celu uniknięcia kontroli drogowej nie zatrzymywali się do niej. Dotychczas ich zachowanie traktowane było jako wykroczenie, co w pewnym sensie utrudniało organom kontroli drogowej podjąć zdecydowane kroki wobec takiego kierującego. Przed zmianami w kodeksie za ten czyn zapisy prawa wykroczeń przewidywały karę aresztu albo grzywny.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie prawa karnego, skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką w Krakowie lub Jaworznie.

Comments are closed.