Category Archives: Porady prawne

Ochrona i bezpieczeństwo kobiet w okresie wczesnego macierzyństwa według uregulowań prawa pracy.

I). Współczesne kobiety coraz później decydują się na posiadanie potomstwa. Wpływa na to wiele czynników takich jak chęć zdobycia należytego wykształcenia, stabilnej pracy, kupno mieszkania, ale wciąż – mimo zmieniających się standardów – główną przeszkodą na drodze macierzyństwa jest nietolerancja pracodawców w stosunku do kobiet w ciąży i matek wychowujących dzieci oraz niepewność towarzysząca możliwościom powrotu...
Więcej

Zmiany w prawie pracy od kwietnia 2017 roku

Świadectwa pracy i ich wydawanie

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255) JAKIE ZMIANY?: Zmiana treści art. 97 kodeksu pracy, wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę zaraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, świadectwo pracy przy zatrudnieniu w...
Więcej

Zmiany w prawie pracy dotyczące ciężarnych kobiet

Kobiety w ciąży nie powinny m.in. przewozić towarów na taczkach oraz przenosić żrących materiałów ciekłych. Tak zakłada przynajmniej rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ministerstwo przygotowało właśnie projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet ciężarnych oraz karmiących dziecko piersią. Zgodnie z planowanymi zmianami kobiety w ciąży nie będą mogły...
Więcej

Nowelizacja Prawa o zgromadzeniach

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o zgromadzeniach, uchwaloną przez Sejm i oczekującą na decyzję Senatu, możliwe będzie organizowanie tzw. zgromadzeń cyklicznych. Chodzi o zgromadzenia odbywające się regularnie w tym samym miejscu lub na tej samej trasie. Dodatkowo, aby zgromadzenie mogło być uznane za cykliczne, musi być organizowane co najmniej cztery razy w roku, według ustalonego terminarza,...
Więcej