Zmiany w prawie pracy dotyczące ciężarnych kobiet

Kobiety w ciąży nie powinny m.in. przewozić towarów na taczkach oraz przenosić żrących materiałów ciekłych. Tak zakłada przynajmniej rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ministerstwo przygotowało właśnie projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet ciężarnych oraz karmiących dziecko piersią.

Zgodnie z planowanymi zmianami kobiety w ciąży nie będą mogły ręcznie przenosić ciężarów pod górę, przewozić ich na taczkach oraz wózkach poruszanych ręcznie, a także przenosić materiałów ciekłych m.in. żrących, gorących czy o właściwościach szkodliwych dla zdrowia. Dodatkowo powinny one unikać prac polegających na przetaczaniu okrągłych przedmiotów oraz takich,  które zmuszają je do pchania lub ciągnięcia. Kobiety w ciąży nie powinny również wykonywać pracy w tzw. pozycji wymuszonej. Zgonie ze zmianami nie będą one mogły wykonywać prac w pozycji stojącej łącznie ponad trzy godziny w czasie jednej zmiany roboczej (przy czym jednorazowo nie może to być więcej niż 15 minut).

Projekt rozporządzenia określa także w sposób wyraźny zakres wykonywania pracy związanej z obsługą monitorów ekranowych. Kobiety ciężarne nie będą mogły wykonywać jej dłużej niż przez 45 minut w ciągu jednej godziny. Czas pracy nie powinien oczywiście przekraczać 8 godzin. Z drugiej strony zmiany zakładają np. podwyższenie dopuszczalnych nor dotyczących dźwigania ciężarów w przypadku kobiet karmiących piersią. W chwili obecnej są one bowiem identyczne dla kobiet karmiących i w ciąży. Zmiany nie mają negatywnie wpłynąć na karmienie. W rozporządzeniu wykluczona ma zostać też praca kobiet ciężarnych i karmiących w kopalni oraz pod ziemią.

Zmiany wejść mają planowo w życie z dniem 1 maja 2017 roku. Projekt ten doprecyzowuje podpisaną w lipcu tego roku nowelizację Kodeksu pracy. Do tej pory kobiet nie wolno było zatrudniać przy pracach szkodliwych i szczególnie uciążliwych dla zdrowia. Wykaz takich prac określała Rada Ministrów.

Nasz adwokat z Krakowa pomoże Ci  w sprawach dotyczących min. rozwód, windykacja, odszkodowania i innych.

Comments are closed.