Zmiany w nowym kodeksie pracy

Już w najbliższym czasie ma wejść w życie zupełnie nowy kodeks pracy, który wprowadza de facto bardzo znaczące zmiany, dotyczące zwłaszcza indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy w naszym kraju.

Komisja Kodyfikacyjna informuje, że wspomniany projekt jest już na etapie dopracowywania i niedługo zostanie wdrożony, nowe akty pracy mają bardzo wiele zmienić, dotrzeć można do pewnych swoistych „przecieków” na ich temat.

Przede wszystkim ma dojść do pewnych zmian w aspekcie domniemanego istnienia stosunku pracy, dąży się do całkowitego możliwości zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne. W znaczącym stopniu ma zostać ograniczona możliwość samozatrudnienia, i ustalone zostaną zasady na których będzie możliwość działania na tej płaszczyźnie, podobnie jak minimalny próg samego wynagrodzenia.

Ciekawostką są bez wątpienia propozycje nowych typów umów o pracę, do tych które już istnieją ma dołączyć umowa o pracę na czas wykonywania pracy wykonawczej, sezonowej, nieetatowej czy dorywczej. Charakterystyczne dla tej umowy będzie krótki okres jej trwania, a więc od kilku dni do maksymalnie miesiąca oraz dużo prostszy sposób ich ewentualnego rozwiązywania.

Pojawiają się również opinie, iż wydłużony zostanie sam okres na jaki będzie mogła być zawarta umowa na okres próbny, co za tym idzie powstaną pewne ograniczenia w stosowaniu tych na czas jasno określony.

Dużo się mówi o indywidualnym prawie pracy, wdrożeniu 26 dni urlopu dla wszystkich oraz braku możliwości wykorzystania zaległych dni w następnym roku, nie będzie można również pracować w trakcie trwania urlopu. Powstać mają nowe i nieznane dotychczas instytucje jakie będą sprawdzać i zakazywać zatrudnienia się u innego pracodawcy, wcale nie u tego z konkurencji czy danej branży w momencie trwania umowy z dotychczasowym pracodawcą.

Zmianom ma również ulec zbiorowy kodeks pracy, ma on rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z ewentualnym strajkiem, akcją protestacyjną czy prowadzeniem jakiegokolwiek sporu zbiorowego w danym miejscu pracy. Pojawić się ma zagadnienie badania legalności pojawienia się takiego strajku, dzięki czemu związki a nawet pracodawcy mogą zgłosić wniosek o zbadanie czy sam spór jest w pełni legalny oraz zgodny z obowiązującym prawem.

Oczywiście wiele kwestii i rzeczywistych zagadnień na temat wszystkich zmian, będziemy wiedzieć więcej w aspekcie najbliższych tygodni a więc kiedy sam projekt zostanie najzwyczajniej w świecie zaprezentowany.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią: http://kancelariapabin.pl/

Comments are closed.