Umowę trzeba podpisać przed rozpoczęciem pracy

Dnia 1 września bieżącego roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która zakłada zawarcie umowy i pracę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Co więcej, brak takiej umowy będzie groził pracodawcy karą grzywny w wysokości od 1000 do nawet 30 000 zł (art. 281 pkt 2 KP).

Zmiana przepisów miała na celu przede wszystkim wprowadzenie nakazu potwierdzania przez pracodawcę pracownikowi podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy i pracę w formie innej niż pisemna przed jego dopuszczeniem do wykonywania czynności pracowniczych. Doprowadzić ma to do zwiększenia ochrony pracowników oraz zapobieganie nielegalnemu zatrudnianiu. Do tej pory pracodawcy często tłumaczyli się, że umowa zostanie podpisana pod koniec pierwszego dnia pracy. Dzięki nowelizacji Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała efektywne narzędzie do zapewnienia skuteczności w zakresie legalnego zatrudniania pracowników.

Do tej pory na mocy art. 29 § 2 Kodeksu pracy umowa o prace zawierana była na piśmie. Jednak jeśli zawarta została w formie istnej lub w tzw. sposób dorozumiany (poprzez dopuszczenie pracownika do pracy) to pracodawca miał obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, potwierdzić na piśmie ustalenia dotyczące obu stron, umowy i jej warunków.

W chwili obecnej pracodawca ma obowiązek pisemnego potwierdzenia na piśmie ustaleń dotyczących obu stron, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ma to miejsce w sytuacji, gdy umowa o prace nie została wcześniej zawarta w formie pisemnej. Nowelizacja art. § 2 Kodeksu pracy prowadza również dwie inne zmiany, które dotyczą obowiązków pracodawcy, które musi wypełnić jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Jest on zobowiązany zapoznać go z treścią obowiązującego regulaminu pracy przed dopuszczeniem do pracy. Do tej pory pracodawca miał na to czas przed rozpoczęciem przez niego pracy. Podobnie jest w przypadku pracowników młodocianych. Pracodawca ma  obowiązek zapoznać ich z wykazem lekkich prac jeszcze przed dopuszczeniem do pracy.

Jeśli zainteresowany jesteś poradą prawną w tym temacie, zapraszamy do kontaktu z adwokatem dr Izabelą Dzierwą – Pabin.

No Comments Yet.

Leave a comment