Tag Archives: zmiany w prawie 2017

Zmiany w prawie pracy od kwietnia 2017 roku

Świadectwa pracy i ich wydawanie AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255) JAKIE ZMIANY?: Zmiana treści art. 97 kodeksu pracy, wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę zaraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, świadectwo pracy przy zatrudnieniu w tej samej firmie na…
Więcej