Tag Archives: ustawa kominowa

Nowa ustawa kominowa

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w sposób wyczerpujący normuje wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniami członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z o.o.), w których samorząd terytorialny bądź Skarb Państwa ma swój udział. W stosunku do innych podmiotów państwowych – przedsiębiorstw, agencji i jednostek budżetowych wciąż obowiązuje…
Więcej