Tag Archives: prawo pracy

Zmiany w nowym kodeksie pracy

Już w najbliższym czasie ma wejść w życie zupełnie nowy kodeks pracy, który wprowadza de facto bardzo znaczące zmiany, dotyczące zwłaszcza indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy w naszym kraju. Komisja Kodyfikacyjna informuje, że wspomniany projekt jest już na etapie dopracowywania i niedługo zostanie wdrożony, nowe akty pracy mają bardzo wiele zmienić, dotrzeć można do pewnych…
Więcej

Prawo, które przysługują pracownikowi

Każdej osobie, która w naszym kraju pracuje na umowie o prace przysługują uprawnienia, które umożliwiają skorzystanie np., z urlopu wypoczynkowego. Za złamanie takiego prawa przez pracodawcę grozi mu kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że kodeks pracy ściśle określa zakres obowiązków każdego pracownika i praw, które mu przysługują. W przypadku…
Więcej

Ochrona i bezpieczeństwo kobiet w okresie wczesnego macierzyństwa według uregulowań prawa pracy.

I). Współczesne kobiety coraz później decydują się na posiadanie potomstwa. Wpływa na to wiele czynników takich jak chęć zdobycia należytego wykształcenia, stabilnej pracy, kupno mieszkania, ale wciąż – mimo zmieniających się standardów – główną przeszkodą na drodze macierzyństwa jest nietolerancja pracodawców w stosunku do kobiet w ciąży i matek wychowujących dzieci oraz niepewność towarzysząca możliwościom…
Więcej

Zmiany w prawie pracy dotyczące ciężarnych kobiet

Kobiety w ciąży nie powinny m.in. przewozić towarów na taczkach oraz przenosić żrących materiałów ciekłych. Tak zakłada przynajmniej rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ministerstwo przygotowało właśnie projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet ciężarnych oraz karmiących dziecko piersią. Zgodnie z planowanymi zmianami kobiety w ciąży nie będą…
Więcej