Tag Archives: prawo cywilne

Błędy w stosowaniu przekształceń z art. 194 – 196 i 198 k.p.c.

I. Istota przekształceń podmiotowych. W dziedzinie postępowania cywilnego sądowego instytucja przekształceń podmiotowych w procesie, prowadzących do zwiększenia ilości występujących osób lub do zastąpienia ich innymi należy do zagadnień o skomplikowanej konstrukcji. Instytucje te nie były od początku przyjmowane, były wprowadzane stopniowo w związku z coraz częstszą potrzebą dopuszczania do procesu osób nie występujących w nim…
Więcej