Porady prawne

Błędy w stosowaniu przekształceń z art. 194 – 196 i 198 k.p.c.

I. Istota przekształceń podmiotowych. W dziedzinie postępowania cywilnego sądowego instytucja przekształceń podmiotowych w procesie, prowadzących do zwiększenia ilości występujących osób lub do zastąpienia ich innymi należy do zagadnień o skomplikowanej konstrukcji. Instytucje te nie były od początku przyjmowane, były wprowadzane stopniowo w związku z coraz częstszą potrzebą dopuszczania do procesu osób nie występujących w nim…
Więcej

Ochrona i bezpieczeństwo kobiet w okresie wczesnego macierzyństwa według uregulowań prawa pracy.

I). Współczesne kobiety coraz później decydują się na posiadanie potomstwa. Wpływa na to wiele czynników takich jak chęć zdobycia należytego wykształcenia, stabilnej pracy, kupno mieszkania, ale wciąż – mimo zmieniających się standardów – główną przeszkodą na drodze macierzyństwa jest nietolerancja pracodawców w stosunku do kobiet w ciąży i matek wychowujących dzieci oraz niepewność towarzysząca możliwościom…
Więcej

Zmiany w prawie pracy od kwietnia 2017 roku

Świadectwa pracy i ich wydawanie AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255) JAKIE ZMIANY?: Zmiana treści art. 97 kodeksu pracy, wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę zaraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, świadectwo pracy przy zatrudnieniu w tej samej firmie na…
Więcej

Zmiany w prawie pracy dotyczące ciężarnych kobiet

Kobiety w ciąży nie powinny m.in. przewozić towarów na taczkach oraz przenosić żrących materiałów ciekłych. Tak zakłada przynajmniej rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ministerstwo przygotowało właśnie projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet ciężarnych oraz karmiących dziecko piersią. Zgodnie z planowanymi zmianami kobiety w ciąży nie będą…
Więcej