Porady prawne - Kancelaria Adwokacka Kraków dr I. Dzierwa - Pabin

Porady prawne

Zmiany w prawie pracy od kwietnia 2017 roku

Świadectwa pracy i ich wydawanie

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255) JAKIE ZMIANY?: Zmiana treści art. 97 kodeksu pracy, wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę zaraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, świadectwo pracy przy zatrudnieniu w...
Więcej

Zmiany w prawie pracy dotyczące ciężarnych kobiet

Kobiety w ciąży nie powinny m.in. przewozić towarów na taczkach oraz przenosić żrących materiałów ciekłych. Tak zakłada przynajmniej rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ministerstwo przygotowało właśnie projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet ciężarnych oraz karmiących dziecko piersią. Zgodnie z planowanymi zmianami kobiety w ciąży nie będą mogły...
Więcej

Nowelizacja Prawa o zgromadzeniach

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o zgromadzeniach, uchwaloną przez Sejm i oczekującą na decyzję Senatu, możliwe będzie organizowanie tzw. zgromadzeń cyklicznych. Chodzi o zgromadzenia odbywające się regularnie w tym samym miejscu lub na tej samej trasie. Dodatkowo, aby zgromadzenie mogło być uznane za cykliczne, musi być organizowane co najmniej cztery razy w roku, według ustalonego terminarza,...
Więcej

Czy mogę domagać się zwrotu prezentów od byłej narzeczonej?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwość, czy prezenty darowane drugiej osobie w związku nieformalnym mogą przy niej pozostać po rozstaniu, czy też muszą zostać zwrócone. Otóż stwierdził, że w chwili zerwania osoba obdarowana jest zobowiązana zwrócić je darczyńcy, jako świadczenie nienależne. SN wyszedł z założenia, że pozostając w związku nieformalnym, osoba darująca swojej drugiej połówce cenne prezenty ma na...
Więcej