Nowelizacja Prawa o zgromadzeniach

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o zgromadzeniach, uchwaloną przez Sejm i oczekującą na decyzję Senatu, możliwe będzie organizowanie tzw. zgromadzeń cyklicznych.

Chodzi o zgromadzenia odbywające się regularnie w tym samym miejscu lub na tej samej trasie. Dodatkowo, aby zgromadzenie mogło być uznane za cykliczne, musi być organizowane co najmniej cztery razy w roku, według ustalonego terminarza, lub raz w roku, w święta państwowe i narodowe, jeśli odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat w celu uczczenia szczególnie doniosłych wydarzeń. Jeśli ustawa przejdzie, zgodę można będzie otrzymać na trzy lata.

Zastrzeżenia, i to bardzo liczne (zgłaszane m. in przez RPO, przedstawicieli Helsińskiej Organizacji Praw Człowieka i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych), budzą przepisy nowelizacji zabraniające organizowania w tym samym miejscu i czasie konkurencyjnych zgromadzeń. Oznacz to, że jeśli zostanie wydana zgoda na zorganizowanie np. Marszu Niepodległości przez jedną organizację, może być problem z wydaniem zgody na tzw. konkurencyjne wydarzenia – i to przez kolejne trzy lata. Organ gminy będzie bowiem zobowiązany do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia, jeśli kolidowałoby ze zgromadzeniem cyklicznym, na które zgodę wydał wcześniej wojewoda. Aby zwiększyć kontrowersję, pierwszeństwo przydzielono zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy państwowej bądź kościoły i związki wyznaniowe.

Przedstawiciele MSWiA twierdzą, że nowe przepisy mają na celu niedopuszczenie do konfrontacji dwóch czy większej ilości wrogich sobie zgromadzeń. W istocie mogą prowadzić do poważnego uchybienia zasadzie wolności słowa.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką z Krakowa.

Comments are closed.