Prawo, które przysługują pracownikowi

Każdej osobie, która w naszym kraju pracuje na umowie o prace przysługują uprawnienia, które umożliwiają skorzystanie np., z urlopu wypoczynkowego. Za złamanie takiego prawa przez pracodawcę grozi mu kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że kodeks pracy ściśle określa zakres obowiązków każdego pracownika i praw, które mu przysługują. W przypadku umowy o pracę podstawowym dokumentem, który reguluje stosunek pracodawcy i pracownika jest umowa o pracę, która nie może być mniej korzystna dla pracownika niż określa to prawo pracy. Aby umowa o pracę była ważna musi zawierać strony stosunku pracy, warunki pracy i płacy, miejsce wykonywania pracy, określone wynagrodzenie – które adekwatnie odpowiada rodzajowi pracy, wymiar czasu pracy oraz termin, w którym praca zostanie rozpoczęta.

W przypadku, gdy pracodawca wypłaci pracownikowi niegodziwe wynagrodzenie może być to traktowane jako dyskryminacja. Niemniej jednak w Polsce obowiązuje zasada równości praw pracowniczych. Chodzi o to, że każdy pracownik bez względu na płeć posiada te same prawa z tytułu wykonywanych obowiązków. Zasada ta powoduje, że pracodawca ma obowiązek równego zatrudniania wszystkich pracowników. A więc zakaz dyskryminacji obowiązuje w każdej pracy bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę czy też narodowość. Warto również pamiętać o tym, że każdy z pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę ma prawo do wypoczynku, który również regulują przepisy o czasie pracy i dniach wolnych od pracy.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

Comments are closed.